บริการของเรา

รับเคลียร์พื้นที่

รับเคลียร์พื้นที่

บริการเคลียร์พื้นที่ ปรับที่ดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ ขุดร่องสวน เพื่อทำพื้นที่สำหรับปลูกบ้าน ทำบ้านจัดสรร ทำแปลงเกษตร นำวัสดุที่ไม่ต้องการออกจากพื้นที่ของคุณ แบบครบวงจร ด้วยรถแม็คโคร และทีมงานมืออาชีพในการเคลียร์พื้นที่

ภาพการทำงานเคลียร์พื้นที่ของเรา

099-186-9292