บริการของเรา

รับขุดสระ

รับขุดสระ
รับขุดสระ ด้วยรถแม็คโคร หรือรถแบ็คโฮ การขุดบ่อน้ำหรือการทำธนาคารน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคนที่ทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก หรือการทำปศุสัตว์ เพราะแหล่งน้ำที่ประหยัดที่สุดคือ สระน้ำที่เราขุดขึ้นมาเอง

การทำงานของเรา

099-186-9292