บริการของเรา

รถแบคโฮ คือ

เวลาเราเห็นการ่ทำงานที่ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดดิน หรือขุดหลุมที่มีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เราจะเห็นมีรถขุดดินสีเหลืองๆ หรือสีส้ม ที่ทำหน้าที่ขุดดิน คือ “รถแบคโฮ” หลายคนอาจจะเรียกผิดเป็น รถแบคโค หรือ รถแมคโค ฯลฯ และหลายคนอาจสงสัยว่ารถแบคโฮจริงๆ แล้ว เรียกว่าอย่างไร

คำว่า “แบคโฮ” มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Backhoe ซึ่งได้มาจากการรวมคำสองคำ คือ Back ที่แปลว่าด้านหลัง และ Hoe ที่แปลว่าจอบ เสียม ขุด พรวน  เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันแล้วก็จะหมายถึง รถที่มีระบบการขุดตักมาด้านหลัง

 

ธนร่มเย็น

ซึ่งชื่อเต็มๆ ของรถขุดดินคือ Backhoe Loader ซึ่งในภาษาไทยเรียกอย่างเป็นทางการว่า รถตักหน้า ขุดหลัง หรือมักเรียกกันง่ายๆ ว่า รถแบคโฮนั่นเอง

099-186-9292