ให้เช่าแบ็คโฮทำถนน

หจก. ธนร่มเย็น – ให้เช่ารถแบ็คโฮ หรือรถแม็คโคร PC30/PC120 สำหรับงานขุด ปรับพื้นที่ ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมถนน คนขับรถมีความชำนาญ ในการใช้แบ็คโฮสำหรับงานถนน ประสบการณ์ด้านการขับรถแบ็คโฮยาวนานกว่า 10 ปี สนใจสอบถามโทร. 099-186-9292, 089-799-5611

099-186-9292